XVI CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA UNIVERSITAT DE VIC - UCC

2005: L'aire i el medi aeri

Categoria B: Estudiants de batxillerat, de secundària i de cicles formatius de grau superior.

Patrocinen

Organitzen

Facultat de Ciències i Tecnologia

Oficina de Gestió Cultural

Àrea de les TIC

Informació

938 815 511

ogc@uvic.cat

www.uvic.cat

fotos.uvic.cat