XVI CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA UNIVERSITAT DE VIC - UCC

2004: L'aigua i el medi aquàtic

Categoria B: Estudiants de batxillerat, de secundària i de cicles formatius de grau superior.

Patrocinen

Organitzen

Facultat de Ciències i Tecnologia

Oficina de Gestió Cultural

Àrea de les TIC

Informació

938 815 511

ogc@uvic.cat

www.uvic.cat

fotos.uvic.cat