XVI CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA UNIVERSITAT DE VIC - UCC

2009: Flora urbana

Categoria A: Estudiants i exestudiants de la UVic

Patrocinen

Organitzen

Facultat de Ciències i Tecnologia

Oficina de Gestió Cultural

Àrea de les TIC

Informació

938 815 511

ogc@uvic.cat

www.uvic.cat

fotos.uvic.cat