XVI CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA UNIVERSITAT DE VIC - UCC

2019: Música

Bases del concurs

 1. Participants:
  • Categoria A: Comunitat universitària de la UVic-UCC i antics estudiants de la UVic-UCC
   Categoria B: Estudiants de batxillerat, de secundària i de cicles formatius de grau superior.
   Categoria C: Oberta a tothom.
 2. Tema: La música
 3. Obres: Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies.
 4. Premis: Cada categoria tindrà els premis següents:
   Categoria A
  • 1r Premi: 100€
  • 2n Premi: 75€
  • 3r Premi: 50€
   Categoria B
  • 1r Premi: 100 € per a l'estudiant (+ targeta regal Abacus de 100 € per al centre)
  • 2n Premi: 75 € per a l'estudiant (+ targeta regal Abacus de 75 € per al centre)
  • 3r Premi: 50 € per a l'estudiant (+ targeta regal Abacus de 50 € per al centre)
   Categoria C
  • 1r Premi: 100€
  • 2n Premi: 75€
  • 3r Premi: 50€
 5. Les obres s'han de presentar en format jpg, amb un pes mínim d'1Mb i màxim de 4Mb.
 6. Les obres s'han d'enviar a través del formulari de la pàgina web del concurs: fotos.uvic.cat.
 7. Les fotografies es podran presentar fins al dia 27 de maig de 2019.
 8. El jurat estarà format per professorat de la UVic-UCC i professionals d'empreses col·laboradores.
 9. Els guanyadors seràn avisats oportunament abans del lliurament dels premis mitjançant una trucada telefónica i/o un correu electrònic.
 10. El veredicte i el lliurament de premis es farà públic en el marc de la Universitat d’Estiu de la UVic-UCC el dia 13 de juny de 2019 a les 18h al Campus de la Torre dels Frares de la UVic-UCC.
 11. Les obres presentades es podran veure al web de la UVic-UCC: fotos.uvic.cat a partir del dia d’oberturadel concurs i es podran visionar en els monitors dels vestíbuls de la UVic durant la Universitat d’Estiu de la UVic-UCC. Les obres guanyadores i una selecció de les obres participants s’exposaran a l’Espai Josep Vernis del Campus de Miramarges fins al 15 de juliol.
 12. La UVic-UCC podrà fer ús de les fotografies premiades per a finalitats informatives, promocionals i culturals, i qualsevol altra necessària per a la prestació del serveipúblic que li és propi. Es podran difondre per qualsevol mitjà. Les fotografies premiades es custodiaran a l’arxiu de la UVic-UCC i s’obriran a la consulta pública. En tot moment es garantiran els drets morals que corresponen a l’autor/a, especialment el reconeixement de l’autoria. Aquestes actuacions no quedaran limitades temporalment.
 13. Els autors assumeixen la responsabilitat de l'autoria i l'originalitat de les imatges enviades, i de no haver-les presentat prèviament a un altre concurs fotogràfic. Els autors es fan també responsables del contingut de les imatges enviades.
 14. Les dades dels participants s'incorporaran al fitxer Concursos creat per la UVic-UCC per a la gestió d'aquestes convocatòries. Els participants accepten que el seu nom pugui ser divulgat de forma oberta. Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a la UVic-UCC.
 15. L'organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.
 16. La participació en el concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases i de la resolució inapel·lable del jurat.

Patrocinen

Organitzen

Facultat de Ciències i Tecnologia

Oficina de Gestió Cultural

Àrea de les TIC

Informació

938 815 511

ogc@uvic.cat

www.uvic.cat

fotos.uvic.cat